Skadarsko jezero Izleti

Skadarsko jezero se nalazi na 30 kilometara od Podgorice, jedan dio pripada Crnoj Gori a drugi dio Albaniji. Najveće je jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi, površine 370 kvadratnih kilometara.

Spada u grupu hidrografskih nacionalnih parkova, pošto je njegova akvatorija zaštićena. Samo jezero je kriptodepresija, što znači da se neki delovi njegovog dna nalaze ispod nivoa mora.

Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi istorije i vrijedna kulturna baština.

PITAJTE NAS

Detaljnije informacije o izletima i ekskurzijama možete dobiti ukoliko nam se obratite na e-mail adresu inig@t-com.me

Brojevi telefona

  • +382 31 330 275
  • +382 31 330 276
  • +382 31 330 277
  • mob. +382 63 211 323
  • fax. +382 31 659 047