Primjena ultrazvuka frekvencije od 0,75 do 3 MHz, što je opseg nečujan za ljudsko uho, našla je široku upotrebu u fizikalnoj terapiji. Ultrazvuk ima mehaničko i termičko svojstvo.

Povoljan terapijski efekat ultrazvuka kao fizikalnog modaliteta ogleda se u sledećim terapijskim efektima: analgetskim, spazmolitičkim, stimulativnim na regeneraciju tkiva, poboljšanjem cirkulacije i elasticitet tkiva.

Ultrazvučna Terapija

Ultrazvuk se aplikuje preko ultrazvučne sonde na nekoliko načina- direktnim kontaktom, kroz vodu ili sonoforezom. Direktni kontakt sonde i kože može biti u vidu stabilne metode- kada se sonda ne pomjera i postiže se termički efekat ili labilne metode- kada se glava sonde polagano kružno pokreće i ne dobija se termički efekat. Prodiranje i apsorpcija ultrazvuka zavisi od frenkvencije, pa što je ona veća ultrazvuk se više apsorbuje i manje prodire i obratno. UZ frenkvencije 3 MHz prodire do dubine od 2 cm, a frenkvencije od 1 MHz do dubine od 6 cm. Koja će se frervencija primijeniti zavisi od dubine na kojoj se patološki proces koji se tretira nalazi. Najveća apsorpcija je u tkivima sa malo vode, a više kolagena, a to su kosti, hrskavice, zglobovi, čašice, tetive, a najmanja je u krvi, masnom tkivu i u mišićima.

sonoterapija-institut-igalo

Ultrazvuk se može primijeniti i kroz vodu – subakvalni ultrazvuk i obično se koristi kod distalnih dijelova tijela (šake i stopala) i na drugim neravnim površinama, npr. laktu, gdje je teže aplikovati ultrazvuk.

Sonofereza

Sonofereza je postupak unošenja ljekova posredstvom ultrazvuk, najčešće u obliku krema i gelova. Od ljekova najčešće se primjenjuju kortikosteroidi ili analgetici.

Trajanje ozvučavanja zavisi od patološkog procesa, u akutnim stanjima iznosi 5 min, a u hroničnim 10 minuta. Serija liječenja sastoji se od 10 procedura, nakon koje slijedi 4-nedjeljna pauza.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…

Indikacije za primjenu UZ terapije:

Povrede, posebno mekih tkiva, oboljenje zglobova i kičmenog stuba , vanzglobni reumatizam , spazam mišića, subakutna i hronična inflamacija mekog tkiva (tendinitisi, tendovaginitis, entezitis, bursitis), kontrakture zglobova, degenerativne bolesti zglobova.

Kontraindikacije:

Ultrazvuk se ne primijenjuje u zoni malignih tumora, karlice i abdomena u trudnoći, akutne infekcije, tromboflebitis, akutne povrede, kod pacijenata sa pejsmejkerima. Ne primjenjuje se kod djece do 12. godina života. Ne koristiti se u regiji srca, gonada, mozga i kičmene moždine, oka i slezine.

Za najbolji efekat korišćenja ultrazvučne terapije pobrinuće se stručni tim Instituta Igalo.