Ponuda-za-penzionere-Crne-Gore-institut.igalo

Ponuda za penzionere Crne Gore

5 Mar 2024 Ponude

Ukoliko ste penzioner sa područja Crne Gore, za Vas imamo specijalnu ponudu u objektu II faze Instituta Dr Simo Milošević.

Termini za grupe

Predsezona:

  • 7. maj, 8.maj, 17. maj, 18. maj, 27. maj, 28. maj,
    6. jun, 7. jun, 16. jun i 26. jun;

Postsezona:

  • 19. septembar, 20. septembar, 29. septembar, 30. septembar,
    9. oktobar i 10. oktobar;

Rezervacije za gore navedene datume se prave putem mejla: rehabilitacija@igalospa.com ili tel: 063 211 313 i 069 330 113.

Institut Igalo će, na zahtjev penzionera, a u skladu s raspoloživošću kapaciteta, primati rezervacije i za periode koji nisu uvršteni u gore navedene termine, putem mejla marketing@igalospa.com ili tel: 031 658 555, 031 658 999 i 063 211 314. Napominjemo da u ovoj varijanti, ukoliko dolazite sami, morate biti sami u sobi i na našoj blagajni platiti i doplatu za jednokrevetnu sobu.

Paket PIO CG – 62,00 Eura – u koji je uključeno: pun pansion u dvokrevetnoj sobi, pregled ljekara fizijatra pri dolasku i odlasku, do 3 terapije dnevno (1 individualna + 1 grupna + 1 elektro terapija).

Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 20 Eura, dnevno i plaća se na blagajni Instituta.

Terapije se izvode svakog dana, osim nedjelje.

Sve navedene cijene paketa uključuju boravišnu taksu i osiguranje.

Penzioneri i jedan član porodice ukoliko žele imaju mogućnost da koriste dodatne terapije i usluge laboratorije uz popust od 50% u odnosu na određeni cjenovnik. Doplatu za svaku dodatnu uslugu gost plaća lično na blagajni Instituta.

Penzioneri i jedan član porodice moraju sa sobom donijeti lijekove koje koriste u dovoljnoj količini koja pokriva dužinu njihovog boravka. U slučaju da ih ne donesu ili im je zbog novonastale zdravstvene situacije ljekar propisao novi lijek u obavezi su da sami snose troškove istih.

Penzioneri mogu koristiti i ambulantne usluge, koje takođe podrazumijevaju terapije i usluge laboratorija i to po cijeni uz popust od 50% predviđene cjenovnikom za ambulantne usluge, koji dat u prilogu 1 predmetnog ugovora.

Ova ponuda se isključivo odnosi na pokretna lica, tj. lica bez smjetnji u kretanju i samostalnom obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Troškovi osnovnog paketa se mogu plaćati u 10 (deset) jednakih mjesečnih rata za boravak od 4 do 10 noćenja.

Za svako dodatno noćenje, preko 10, koje penzioner ili član njegove porodice ostvari u Institutu Igalo, penzioner ili član njegove porodice dužan je da plati lično, na blagajni Instituta.

Ukoliko penzioner ili jedan član njegove porodice ostvari u Institutu Igalo 3 (tri) noćenja ili manje, troškove boravka je dužan platiti lično, na blagajni Instituta.

Svaki penzioner, korisnik usluga, obavezan je pri dolasku da dostavi izvještaj iz baze podataka Fonda koji sadrži lične podatke penzionera, visinu penzije, njegova zaduženja i preostali iznos penzije na dan izdavanja izvještaja, kako bi Institut Igalo, realno procjenio njegovu kreditnu sposobnost, i fotokopiju lične karte, kao i da potpiše ugovor s Institutom Igalo kojim se regulišu troškovi pruženih usluga.

Search

+