Valery-A-VOINOV-Apheresis-institut-igalo

Ozbiljna rehabilitacija potrebna nakon oporavka od СOVID-19 infekcije

17 Jul 2020 Novosti

COVID-19 pandemija pogodila je više od 10 miliona ljudi na Zemlji, od kojih je više od 500.000 umrlo. Najčešće su pogođena pluća.

U tom slučaju je endotoksemija glavni patogeni faktor, iako se mogu uočiti brojni poremećaji imunog sistema sa povećanim nivoima C-reaktivnog proteina, interleukina-6, kao i poremećaji imuniteta T i B ćelija. Čak i nakon oporavka postoje prilično ozbiljni poremećaji uz formiranje idiopatske plućne fibroze. Bubrezi su takođe jedan od ciljnih organa kod COVID-19 infekcije. Kod 52% pacijenata kojima je potrebna mehanička ventilacija razvije se akutno oštećenje bubrega u roku od 24 časa od intubacije. Stopa smrtnosti u ovom slučaju dostiže do 30-70% uprkos terapiji zamjene bubrežnih funkcija. Ti poremećaji su povezani sa inflamatorno imunim odgovorom organizma uz otpuštanje brojnih citokina i komplemenata, a koji nastavljaju da funkcionišu i nakon oporavka. Nijesu manje ozbiljne ni neurološke komplikacije. Ekspresija enzima 2 koji konvertuje angiotenzin djeluje na glijalne ćelije i neurone koji takođe mogu odrediti komplikacije nakon infekcije, uključujući depresiju, encefalitis, demenciju i moždani udar. Postoje izvještaji o značajnom povećanju broja slučajeva inflamatornog sindroma, a koji je po simptomima sličan autoimunoj bolesti zvanoj Kavasakijev sindrom.

Ima mnogo otkrića koja dokazuju autoimunu prirodu takvih mogućih komplikacija nakon COVID-19 infekcije. Jedan od potpomažućih faktora je sličnost antigenske strukture virusa i ljudskih proteina. Ozbiljnost prouzrokovanih komplikacija nas tjera da preduzmemo ozbiljne mjere za rehabilitovanje tih pacijenata čak i nakon njihovog oporavka. S obzirom na autoimunu prirodu tih komplikacija, najpreporučljivije je koristiti plazmaferezu, a kojom se mogu odstraniti ne samo antitijela i citokini, nego i mnoge druge toksične supstance koje su se akumulisale tokom bolesti, uključujući i ljekove toksične za jetru i bubrege. Ako se ove metode vantjelesne detoksifikacije koriste tokom bolesti, mogu se spriječiti kritična stanja i sve dugotrajne komplikacije.

Autori naučnog rada: Voinov V.A., Ilkovich M.M., Voinova Ya.V, I.P. Pavlov, Medicinski fakultet Državnog univerziteta St. Petersburg, St. Petersburg, Rusija.

Search

+