Izvještaji za 2020. godinu

 1. Izvještaj menadžmenta na dan 30.06.2020. godine Izvještaj (PDF)
 2. Institut Igalo Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.06.2020.godine Izvještaj (PDF)
 3. Institut Igalo Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 31.03.2020.godine Izvještaj (PDF)
 4. Informacija o poslovanju za period od 01.01. go 31.03.2020. godine Izvještaj (PDF)

Izvještaji za 2019. godinu

 1. Institut Igalo Izvještaj revizora za 2019. godinu Izvještaj (PDF)
 2. Izvještaj menadžmenta o poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2019. godine Izvještaj (PDF)
 3. Računovodstvena politike i napomene uz FI u 2019. godini Izvještaj (PDF)
 4. Institut Igalo AD Igalo Finansijski iskazi na dan 31.12.2019. godine (Obrazac IPL) Izvještaj (PDF)
 5. Informacija o poslovanju za period od 01.01. do 30.09.2019. godine Izvještaj (PDF)
 6. Institut Igalo Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.09.2019. godine Izvještaj (PDF)
 7. Izvještaj menadžmenta o poslovanju za period od 01.01. do 30.06.2019. godine Izvještaj (PDF)
 8. Institut Igalo Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.06.2019. godine Izvještaj (PDF)
 9. Informacija o finansijskom poslovanju za period od 01.01. do 31.03.2019. godine Izvještaj (PDF)
 10. Institut Igalo Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 31.03.2019. godine Izvještaj (PDF)

Izvještaji za 2018. godinu

 1. Izvještaj revizora za 2018. godinu. Izvještaj (PDF)
 2. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2018. godinu Izvještaj (PDF)
 3. Napomene i računovodstvene politike na dan 31.12.2018. godine Izvještaj (PDF)
 4. Finansijski iskazi (obrazac IPL) na dan 31.12.2018. godine Izvještaj (PDF)
 5. Informacija o poslovanju na dan 30.09.2018. godine Izvještaj (PDF)
 6. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.09.2018. godine Izvještaj (PDF)
 7. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.06.2018. godine Izvještaj (PDF)
 8. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 31.03.2018. godine Izvještaj (PDF)

Izvještaji za 2017. godinu

 1. Izvještaj revizora za 2017. godinu. Izvještaj (PDF)
 2. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2017. godinu Izvještaj (PDF)
 3. Finansijski izvještaj za 2017. godinu