O nama - Institut „DR Simo Milošević” A.D. Igalo

O nama - Igalo Spa

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” A.D. Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Balkanu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba.

Institut Igalo je osnovan 1949. godine. Godine 1976. pri Institutu je osnovana Viša fizioterapeutska škola, koja je 2004. godine unaprijeđena u Fakultet primijenjene fizioterapije, što Institut Igalo čini članom Univerziteta Crne Gore.

Slijedeći staru evropsku tradiciju prirodnog liječenja, Institut Igalo je postigao međunarodnu reputaciju zbog uspješnog tretiranja klijentele sa širokim spektrom zdravstvenih problema iz oblasti reumatoloških, kardioloških, neuroloških, pulmoloških i ortopedskih bolesti. Zahvaljujući prirodnom ljekovitom blatu, Igalo se razvilo u jedno od najvećih peloidnih liječilišta u Evropi. Institut Igalo, kao jedinstven spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra, uz pomoć neinvazivnih metoda i kroz iskusnu primjenu prirodnih faktora Igala (ljekovito morsko blato, mineralna voda, blaga mediteranska klima),svakom gostu pristupa kroz individualni medicinski program. Tretmani uključuju, između ostalog, i hidro-, balneo-, elektro-, talasoterapiju, personalizovane programe vježbi i različite vrste masaže.

Vrhunsko medicinsko osoblje obuhvata više od 300 zaposlenih – ljekara specijalista, fizioterapeuta, medicinsih sestara i drugih medicinskih radnika. Svi zaposleni u Institutu Igalo govore English jezik, kao i još neki od sljedećih – Pусский, Norsk, Deutch, Français jezik.

Pored programa prevencije i rehabilitacije zdravlja, Institut Igalo nudi wellness i rekreativne sadržaje koji se, u svojoj osnovi, oslanjaju na moderne principe medicine. Ovakvi sadržaji posvećeni su promociji zdravog načina života, korekciji loših životnih navika, ili jednostavno uživanju u benefitima aroma-terapija, masaža i tretmana podmlađivanja lica, tijela i duše.

Institutova agencija InIg stoji na raspolaganju za kupovinu avio karata i organizovanje transfera, a nudi i razne programe upoznavanja lokalne kulture i prijateljskog okruženja, kao i široku lepezu izleta kroz Crnu Goru i zemlje iz regiona.

70

godina tradicije

1200

smještajnih jedinica

100000

zadovoljnih korisnika

50

zemalja

Zdravstvena ponuda Instituta Igalo

Medicina

Rehabilitacioni programi

Rehabilitacioni programi

Institut Igalo medicinsku rehabilitaciju zasniva na timskom radu i individualizovanim rehabilitacionim programima.

 

 

Preventivni programi

Preventivni programi

Institut Igalo medicinsku preventivu zasniva na timskom radu i individualizovanim programima

 

 

Terapije

Terapije

Lista terapija u ponudi Instituta “Dr Simo Milošević” A.D.

Prirodni faktori

Prirodni faktori

U Igalu je koncentrisan znatan broj prirodnih činilaca koje je stanovništvo ovog kraja od davnina koristilo za liječenje raznih oboljenja.

 

Medicinsko osoblje

Medicinsko osoblje

Medicinsko osoblje zaposleno u Institutu Igalo

Dijagnostika

U Institutu Igalo, pacijenti i gosti, mogu obaviti sljedeću dijagnostiku

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…