Neurologisk rehabilitering Igalo Montenegro

Det har vært mer enn 60 år siden rehabilitering av pasienter etter hjerneslag, hode-,hjerne- og ruggmargsskader (kvadriplegi, paraplegi), etter neurologiske operasjoner, samt pasienter med demyeliniserende sykdommer (multippel sklerose…), motoneurvrologiske sykdomer (sentral og perifer) ble til.

neuroloska rehabilitacija institut igalo

Rehabiliteringens hovedmål er å nå fullstendig engasjering av pasienter i daglige aktiviteter som svarer til deres fysiologiske begrensninger, gjennom en individuell tilnærmingsmåte.

Det sammensatte rehabiliteringsprogrammet inkluderer kinesioterapi, arbeidsterapi, logopedisk og psykologisk behandling, elektro- og hydroterapi.

SPØR OSS

Vårt team av eksperter svarer gjerne på alle spørsmålene…