Medisinsk rehabilitering i Instituttet Igalo baseres på gruppearbeid og individuelle rehabiliteringsprobrammer spesielt i følgende felter:

Reumatologisk rehabilitering

Reumatologisk rehabilitering

Den reumatologiske rehabiliteringen behandler degenerative reumatiske sykdomer, inflamatorisk reumatisme og ekstraartikulær reumatisme.

 

 

Kardiologisk rehabilitering

Kardiologisk rehabilitering

Den kardiologiske rehabiliteringen av pasienter som hadde hjerteslag, har stabil angina pectoris, som er i postoperativ tilstand og pasienter med høyt blodtrykk.

 

 

 

Respiratorisk rehabilitering

Respiratorisk rehabilitering

Respiratorisk rehabilitering av pasienter med: kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), astma, som er i postoperativ tilstand, restriktive lungesykdommer, alvorlig bryste deformitet.

 

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering

Det har vært mer enn 60 år siden rehabilitering av pasienter etter hjerneslag, hode-,hjerne- og ruggmargsskader (kvadriplegi, paraplegi), etter neurologiske operasjoner, samt pasienter med demyeliniserende sykdommer (multippel sklerose…), motoneurvrologiske sykdomer (sentral og perifer) ble til.

Rehabilitering av idrettsskader

Rehabilitering av idrettsskader

Idrettsskader havner på høy plass i rangering av skadefrekvens i moderne verden. Derfor er prevensjon og tiltak som foretas like etter man skadet seg av stor viktighet for å minke skadefrekvens.

Rehabilitering av bevegelsesapparat

Rehabilitering av pasienter etter at de har hatt operasjon av muskel-, skjelettsystemet, eller etter at de har fått endoprotese (hofter, knær, skuldre)…

 

Rehabilitering av barn

Rehabilitering av barn

Rehabilitering av barn prøver å tilfredstille flerverdige og tverrfaglige behov av rehabiliteringen som knyttes til barn fra 0-16 år.