Som metabolisk syndrom regner man:

Prevensjon av metabolsk syndrom

  • insulinresistens,
  • akkumulasjon av fettvev i buken (abdominal / fedme),
  • høyt nivå av kolesterol (hyperkolesterolemi),
  • Høyt blodtrykk (hypertensjon).

Det er 33% av verdensbefolkning som lider av metabolisk syndrom og de er utsatte til en større risiko å utvikle karsykdomer og sukkersyke.

Programmet blir kontrollert av en faglig team (spesialist for fysikalsk medisin og internist) og baseres på korigering av dårlige livsvaner som mangel på fysisk aktivitet og mangelfult kosthold er.

Prevensjon-av-metabolsk-syndrom-Instituttet-igalo

Ved fastsetting av fysisk aktivitet tar man i betraktning alder, tilstand i bevegelsesapparat, umiddelbar kondisjon, vekt og tilstedeværende komorbiditeter.

Programmet for fysisk aktivitet foregår i gymsaler som har alt nødvendig utstyr, bassenger og det finnes også friluftsaktiviteter.

SPØR OSS

Vårt team av eksperter svarer gjerne på alle spørsmålene…

Diett fastsettes individuelt. Den karakteriseres med et vist kaloriinnhold, regelmessig kontroll på kroppsvekt (BMI), blodtrykk og laboratorieparametre.

Opplæring om sunt kosthold og fysisk aktivitet, samt om fortsetelse med fysisk aktivitet hjemme.