Gytje - Naturlige faktorer

Gytjen fra Igalo utnyttes fra havet i Igalo bukten. Det viktigste særpreget knyttet til den er høy konsentrasjon av mineraler og biologisk aktive stoffer.

Gytjen blir til når minerale sedimenter fra elven Sutorina og saltvann leier seg. Dette skjer med hjelp av den spesielle verden av havflora og –fauna, lavt havdyp, høy solar utstråling, mykt land og gunstige geohydrologiske og klimatiske faktorer. Den terapeutiske virkningen som gytjen fra Igalo har ble bevist både eksperimentelt og klinisk på stor antall pasienter.

Takket være det, utviklet Igalo seg til en av de største og beste behandlingsstedene med gytjeterapi i verden.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…

Gytje anvendes i form av:

GYTEOMSLAG (15 min)

som gis på visse kroppsdeler (bortsett fra fronten av brystet-hjerte og hode) med temperatur på 42 – 45 0C.

GYTJEBAD (15 min)

får man ved å blande gytje med mineralvann ved temperatur på 39 0C. Den positive virkningen som blandingen har viser seg gjennom regulering av neurovegetativ balanse og stimulering av bioenergetiske prosesser.

Sadržaj minerala:

IngrediensTotalt (%)
SiO244.85
Al2O39.00
Fe2O34.67
TiO20.61
MnO0.15
CaO15.53
MgO2.86
K2O1.55
Na2O31.38
Na+0.75
K+0.024
Ca2+0.016
Mg2+0.025
Cl-1.07
SO42-0.028
SO30.13
Total S0.47
Uorgansk P0.035
Organsk P0.014
N total0.14
CO213.93