Medisinsk personale Igalo Spa

Det medisinske personalet i Instituttet Igalo inkluderer:

  • 36 leger, de fleste av dem er spesialister i fisikalsk medisin, reumatologer, spesialister i balneologi, internister, urologer, neurologer, pediater, pulmologer, psykiater, ortopeder, kardiologer, immunologi,
  • 2 spesialpedagoger
  • 1 logoped
  • 1 psykolog
  • 3 ernæringsfysiologer
  • 54 sykepleiere (med forskjellige utdanningsnivåer: universitets-, høyskole og videregåendenivå)
  • 203 fysioterapeuter (med forskjellige utdanningsnivåer: spesialist i anvendt fysioterapi, universitets-, høyskole og videregåendenivå)
medicinsko osoblje institut igalo

SPØR OSS

Vårt team av eksperter svarer gjerne på alle spørsmålene…