institut-igalo-afereza

Membranska afereza u prevenciji i liječenju sekvela COVID-19

4 Maj 2021 Blog

Imunski sistem organizma je izložen djelovanjima brojnih infektivnih agensa iz spoljašnje sredine. Poslednjih godinu dana pažnju laičke i naučne zajednica privlači virus Sars-Cov2 i imunski odgovor organizma.

Dobro regulisan i izbalansiran imunski odgovor kontroliše infekciju sa kompletnim oporavkom. Međutim, kod određenog broja oboljelih simptomi mogu da traju duže od 3 nedjelje, kao postakutni COVID, odnosno duže od 12 nedjelja kao hronični COVID.

U osnovi ovih prolongiranih formi COVID-a je postojanje disregulacije imunskog odgovora i njegova kontinuirana stimulacija. Kompleksan, nekontrolisan i prekomjeran imunski odgovor dovodi do značajne produkcije autoantitijela, koji vodi ka nastajanju oštećenja jednog ili više organa. Ovako nastale komplikacije se manifestuju kao kliničke i funkcionalne sekvele koje zahtijevaju ozbiljan tretman u cilju obezbjeđivanja što boljeg oporavka i očuvanje kvaliteta života. Imajući u vidu sistemski karakter COVID-a nastale komplikacije mogu da budu ozbiljne po tipu plućnih fibroza, poremećaja srčanog ritma, insuficijencije bubrega, encefalitisa, polineuropatija, moždanog udara, demencija. Protokoli za liječenje akutnog i prolongiranog COVID-a podrazumijeva primjenu hepato i nefrotoksičnih ljekova što dodatno usporava oporavak pacijenata.

Procedura Membranske Afereze je bezbjedan način za uklanjanje autoantitijela i toksičnih metabolita koji se akumuliraju u organizmu tokom akutne faze COVID-a i njegovog oporavka. Na ovaj način se stvaraju preduslovi za uspostavljanje regulacije kvaliteta i kvantiteta imunskog odgovora uz detoksikaciju organizma u cjelini.

U cilju prevencije sekvela COVID-a poželjno je proceduru uraditi u periodu od 3 do 6 mjeseci nakon akutnog oboljenja kako bi se uspostavio regulatorni imunski odgovor i stvorili uslovi za optimalan tkivni remodeling. Procedura se sastoji od 4 ciklusa koji se izvode na drugi dan.

Search

+