Reumatološka rehabilitacija Igalo

Reumatološka rehabilitacija tretira degenerativne reumatske bolesti, zapaljenski reumatizam i vanzglobni reumatizam.

reumatoloska rehabilitacija institut igalo

Degenerativne reumatske bolesti

U degenerativne reumatske bolesti spadaju artroze perifernih zglobova i kičmenog stuba kao najčešće bolesti starijeg doba.

Multidisciplinarni timski pristup u kreiranju rehabilitacionog programa prilagođenog pacijentu i njegovim potrebama za cilj ima oslobađanje ili smanjenje bola, povećanje pokretljivosti u zglobu, jačanje oslabljene muskulature sa krajnjim ciljem da se omogući što bolje obavljanje svakodnevnih radnih aktivnosti (ADŽ) i spriječi invalidnost. Terapijski modaliteti su različiti: vježbe u sali, vodi, primjena peloida, mineralnih kupki, masaža, elektroterapije, ultrazvuka, magneta, lasera…

igaljsko blato institut igalo

Rehabilitacija zapaljenskog reumatizma

Rehabilitacija zapaljenskog reumatizma podrazumijeva, prvenstveno, tretiranje reumatoidnog artritisa – RA, ankilozirajućeg spondilitisa – SA, psorijatičnog artritisa-PsA, kao i metaboličkih artropatija, gdje je najčešći giht.

Institut Igalo se preko 40 godina uspješno bavi kompleksnim funkcionalnim liječenjem ovih bolesnika. U liječenju se koristi balneo terapija (mineralna voda u kadama, bazenima, peloid), individualno i/ili grupno kreirani programi vježbi u salama i bazenima, radna terapija, program doziranog aerobnog treninga, manuelne masaže, ultrazvuk, magnetoterapija, laser, elektroterapija. Optimalno trajanje liječenja je 3 nedjelje.

podvodna tus masaza institut igalo

Vanzglobni reumatizam

Program rehabilitacije pacijenata sa vanzglobnim reumatizmom tretira sljedeće bolesti: entezopatija, burzitis, tendinitis, fibromialgija, miofascijalni bolni sindrom.

Individualnim terapijskim pristupom uz korišćenje balneo terapije, individualni/grupni programi vježbi u salama i toplim mineralnim bazenima, masaža (manuelnih, podvodnih, refleksnih) ultrazvuk, elektroterapija, magneta, lasera, edukacije pacijenata. Optimalno trajanje programa je 2 – 3 nedjelje.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…