Respiratorna rehabilitacija

Respiratorna rehabilitacija pacijenata sa: hroničnom obstruktivnom plućnom bolesti (HOPB), astmom, nakon operacija na plućima, restriktivnim plućnim oboljenjima, izrazitim deformitetima grudnog koša.

respiratorna rehabilitacija institut igalo

U Institutu Igalo se kroz individualni pristup svakom pacijentu, u kome učestvuje multidisciplinarni tim (spec.fizijatar, pulmolog, kardiolog, klinički psiholog, nutricionista, specijalizovani fizioterapeuti i medicinske sestre), kreira kompleksni rehabilitacioni program koji pored fizičkog aspekta uključuje psihološki, emocionalni i socijalni aspekt bolesti.

Fizikalne procedure uključuju: respiratornu kineziterapiju, intervalni trening, inhalacije, razne tehnike drenaže, plivanje, manuelnu masažu, tehnike čuvanja energije i metode relaksacije.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…