U Institutu Igalo se preko 60 god sprovodi rehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara, povreda glave, mozga i kičmene moždine (kvadriplegije, paraplegije), nakon neurohiruških operacija, kod demijelinizirajućih oboljenja (multipla skleroza …), oboljenja centralnog i perifernog motornog neurona.

neuroloska-rehabilitacija-institut-igalo

Cilj rehabilitacije je da se kroz individualni pristup svakom pacijentu, uz učešće multidisciplinarnog tima postigne maksimalno osposobljavanje pacijenta za ADŽ (aktivnosti dnevnog života), a u skladu sa njegovim fiziološkim ograničenjima.

Kompleksni rehabilitacioni program uključuje kineziterapiju, radnu terapiju, logopedski i psihološki tretman, elektroterapijske procedure i hidroterapiju.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…