Kardiološka rehabilitacija

Kardiološka rehabilitacija pacijenata nakon infarkta miokarda, sa stabilnom anginom pektoris, nakon operacija na srcu (ugradnje stenta, koronarnog bypass-a, operacija srčanih zalistaka…) i sa visokim pritiskom.

kardioloska-rehabilitacija-institut-igalo

Timski pristup (spec.fizijatar, spec.kardiolog, klinički psiholog, nutricionista, fizioterapeut i specijalizovani iz oblasti kardiologije, medicinske sestre osposobljene za izvođenje neinvanzivnih dijagnostičkih procedura rehabilitacije kao i specijalista drugih medicinskih oblasti) u kome pacijentima važnu ulogu u kreiranju rehabilitacionog programa koji se odvija kroz strogo doziran program fizičkih aktivnosti (intervalni trening na traci ili biciklu, hodanje, plivanje, vježbe za muskulaturu pod monitoringom za to edukovanog osoblja).

kardioloska-rehabilitacija-institut-igalo-1

Antistres program – psihosocijalna adaptacija i bihevioralno savjetovanje, edukacija vezana za ishranu i ostale faktore rizika (pušenje, slabe fizičke aktivnosti, alkohol) su dio kardiološke rehabilitacije.

Fizioterapijski modaliteti koji se koriste – hidroterapija, kineziterapija, elektroterapija, manuelna masaža, limfna drenaža.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…