Kardiološka rehabilitacija pacijenata nakon infarkta miokarda, sa stabilnom anginom pektoris, nakon operacija na srcu (ugradnje stenta, koronarnog bypass-a, operacija srčanih zalistaka…) i sa visokim pritiskom.

kardioloska rehabilitacija institut igalo

Timski pristup (spec.fizijatar, spec.kardiolog, klinički psiholog, nutricionista, fizioterapeut i specijalizovani iz oblasti kardiologije, medicinske sestre osposobljene za izvođenje neinvanzivnih dijagnostičkih procedura rehabilitacije kao i specijalista drugih medicinskih oblasti) u kome pacijentima važnu ulogu u kreiranju rehabilitacionog programa koji se odvija kroz strogo doziran program fizičkih aktivnosti (intervalni trening na traci ili biciklu, hodanje, plivanje, vježbe za muskulaturu pod monitoringom za to edukovanog osoblja).

kardioloska rehabilitacija institut igalo 1

Antistres program – psihosocijalna adaptacija i bihevioralno savjetovanje, edukacija vezana za ishranu i ostale faktore rizika (pušenje, slabe fizičke aktivnosti, alkohol) su dio kardiološke rehabilitacije.

Fizioterapijski modaliteti koji se koriste – hidroterapija, kineziterapija, elektroterapija, manuelna masaža, limfna drenaža.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…