Dječija rehabilitacija Igalo

Dječija rehabilitacija je koncipirana da zadovolji polivalentne i interdisciplinarne potrebe u rehabilitaciji djece, od novorođenačke dobi do 16 godina.

U kreiranju programa učestvuje mulitidisciplinarni tim (fizijatar specijalizovan za dječiju patologiju, pedijatar, defektolog, logoped, psiholog, medicinske sestre, terapeuti), kroz individualni pristup uz aktivno učešće roditelja.

djecija-rehabilitacija-institut-igalo

Indikacije za rehabilitaciju su:

  • urođene anomalije i deformiteti lokomotornog aparata
  • povrede lokomotornog aparata
  • lezije perifernog i centralnog nervnog sistema
  • reumatološka oboljenja u fazi remisije
  • stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta
  • respiratorna oboljenja
  • kašnjenje u psihomotornom razvoju
  • stanja nakon operacija kukova (zbog urođenog iščašenja kukova, epifizeolize, Pertesove bolesti)
  • porođajne povrijede (tortikolis, lezije brahijalnog pleksusa)
djecija-rehabilitacija-institut-igalo-2

Terapijski program obuhvata: kineziterapiju (individualnu ili grupnu), hidrokineziterapiju u bazenu ili Hubbardu, manuelnu masažu, bisernu kupku, peloidoterapiju, parafin, radnu terapiju, logopedski tretman.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…