Dječija rehabilitacija Igalo

Dječija rehabilitacija je koncipirana da zadovolji polivalentne i interdisciplinarne potrebe u rehabilitaciji djece, od novorođenačke dobi do 16 godina.

U kreiranju programa učestvuje mulitidisciplinarni tim (fizijatar specijalizovan za dječiju patologiju, pedijatar, defektolog, logoped, psiholog, medicinske sestre, terapeuti), kroz individualni pristup uz aktivno učešće roditelja.

djecija rehabilitacija institut igalo

Indikacije za rehabilitaciju su:

  • urođene anomalije i deformiteti lokomotornog aparata
  • povrede lokomotornog aparata
  • lezije perifernog i centralnog nervnog sistema
  • reumatološka oboljenja u fazi remisije
  • stečeni deformiteti kičmenog stuba i bolesti rasta
  • respiratorna oboljenja
  • kašnjenje u psihomotornom razvoju
  • stanja nakon operacija kukova (zbog urođenog iščašenja kukova, epifizeolize, Pertesove bolesti)
  • porođajne povrijede (tortikolis, lezije brahijalnog pleksusa)
djecija rehabilitacija institut igalo 2

Terapijski program obuhvata: kineziterapiju (individualnu ili grupnu), hidrokineziterapiju u bazenu ili Hubbardu, manuelnu masažu, bisernu kupku, peloidoterapiju, parafin, radnu terapiju, logopedski tretman.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…