Institut Igalo medicinsku rehabilitaciju zasniva na timskom radu i individualizovanim rehabilitacionim programima specifično iz oblasti:

Reumatološka rehabilitacija

Reumatološka rehabilitacija

Reumatološka rehabilitacija tretira degenerativne reumatske bolesti, zapaljenski reumatizam i vanzglobni reumatizam.

 

 

Kardiološka rehabilitacija

Kardiološka rehabilitacija

Kardiološka rehabilitacija pacijenata nakon infarkta miokarda, sa stabilnom anginom pektoris, nakon operacija na srcu i sa visokim pritiskom.

 

 

 

Respiratorna rehabilitacija

Respiratorna rehabilitacija

Respiratorna rehabilitacija pacijenata sa: hroničnom obstruktivnom plućnom bolesti (HOPB), astmom, nakon operacija na plućima, restriktivnim plućnim oboljenjima, izrazitim deformitetima grudnog koša.

 

Neurološka rehabilitacija

Neurološka rehabilitacija

U Institutu Igalo se preko 60 god sprovodi rehabilitacija bolesnika nakon moždanog udara, povreda glave, mozga i kičmene moždine, nakon neurohiruških operacija, kod demijelinizirajućih oboljenja, oboljenja centralnog i perifernog motornog neurona.

Rehabilitacija sportskih povreda

Rehabilitacija sportskih povreda

Sportske povrede zauzimaju visoko mjesto u redosljedu učestalosti povreda u savremenom svijetu. U cilju smanjivanja učestalosti, od velikog je značaja kako preventiva tako i postupak neposredno poslije povrijeđivanja.

Rehabilitacija lokomotornog sistema

Rehabilitacija lokomotornog sistema

Rehabilitacija pacijenata nakon operacija na koštano-mišićnom sistemu, nakon ugradnje endoproteza (kukova, koljena, ramena)…

 

Dječija rehabilitacija

Dječija rehabilitacija

Dječija rehabilitacija je koncipirana da zadovolji polivalentne i interdisciplinarne potrebe u rehabilitaciji djece, od novorođenačke do dobi od 16 godina.