Peloid - Prirodni faktori

Igaljski peloid (blato) vadi se iz mora u Igaljskom zalivu i karakteriše ga visoki sadržaj minerala i biološki aktivnih supstanci.

Nastaje taloženjem mineralnih nanosa rijeke Sutorine i morske vode, uz učešće specifičnog svijeta morske flore i faune, čemu značajno doprinosi mala dubina mora, obilje sunčeve radijacije, meko zemljište, povoljni geohidrološki i klimatološki faktori. Terapijsko dejstvo igaljskog peloida dokazano je, eksperimentalno i klinički, na ogromnom broju pacijenata.

Zahvaljujući tome, Igalo se razvilo u jedno od najvećih i najboljih peloidnih liječilišta u svijetu.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…

Peloid se primjenjuje u obliku:

PELOIDNIH APLIKACIJA (15 min)

na pojedine djelove tijela (osim na prednji dio grudnog koša – srce i glavu) na temperaturi od 42 – 45 0C.

PELOIDNIH KUPKI (15 min)

koje se dobijaju miješanjem peloida sa mineralnom vodom na temperaturi od 39 0C. Njihovo povoljno dejstvo se ispoljava kroz regulaciju neurovegetativne ravnoteže i stimulaciju bioenergetskih procesa.

Sadržaj minerala:

SastojakUkupno (%)
SiO244.85
Al2O39.00
Fe2O34.67
TiO20.61
MnO0.15
CaO15.53
MgO2.86
K2O1.55
Na2O31.38
Na+0.75
K+0.024
Ca2+0.016
Mg2+0.025
Cl-1.07
SO42-0.028
SO30.13
S ukupnog0.47
P neorganskog0.035
P organskog0.014
N ukupnog0.14
CO213.93