Mineralna voda „Igaljka” - Prirodni faktori

Mineralna voda ima više izvora blizu ušća riječice Sutorine. U njenom sastavu preovlađuju minerali i bioaktivne supstance – Na(+), Ca (2+), Mg (2+), kao i hloridi, hidrokarbonati i sulfati.

Ova voda predstavlja veoma važan faktor u liječenju i rehabilitaciji, jer djeluje vazodilatatorno (popravlja oštećenu cirkulaciju), spazmolički (smanjuje napetost muskulature), analgetično (smanjuje bol) i opšte opuštajuće.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…

Indikaciono područje za primjenu mineralne vode veoma je široko – tu spadaju razna hronična reumatska oboljenja, reumatska oboljenja mišićnog i vezivnog tkiva, oboljenja perifernog nervnog sistema, stanja trauma i operacija na lokomotornom aparatu i određena kožna oboljenja.

Voda se upotrebljava zagrijana na 36 – 38 0C. u kombinaciji sa hidrokinezi terapijom u bazenu, ali i kao hidroterapija pod pritiskom – „biserna kupka”, za podvodnu tuš masažu, slanu kupku…

Sadržaj minerala:

Katjonimg/l
Natrijum701
Kalijum25
Kalcijum93
Magnezijum88
Anjonimg/l
Hloridi1265
Sulfati183
Bikarbonati223