Program za prevenciju osteoporoze

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju od koje boluje 10% ljudi u svijetu. U populaciji starijoj od 50 godina, svaka druga žena i svaki peti muškarac su u riziku od osteoporoze, što za posljedicu ima povećan rizik od nastajanja preloma.

Osteoporoza je bolest novog doba obzirom na produžen životni vijek i savremeni način života (ishrana sa manje kalcijuma, smanjena fizička aktivnost, pušenje, konzumiranje alkohola…).

program-za-prevenciju-osteoporoze-institut-igalo

Preventivni programi se odvijaju kroz program medicinske gimnastike prilagođene dobnim grupama, u sali i bazenu, kroz aerobni trening i primjenu raznih modaliteta fizikalne terapije (galvanske kade, primjenu magnetoterapije, mineralnih kupki i peloidoterapije).

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…

Posebni programi za bolove u kičmi i nakon osteoporotičnih preloma obuhvataju: individualnu kineziterapiju (vježbe disanja, vježbe jačanja muskulature, vježbe istezanja, za poboljšanje posture i balansa), peloidoterapija, hidroterapija, magnetoterapija).

Edukacija o značaju pravilne ishrane i adekvatnoj fizičkoj aktivnosti.