Program za prevenciju osteoporoze Igalo Institut

Osteoporoza je bolest koja se manifestuje smanjenjem gustine kostiju zbog čega one postaju krhke i lako lomljive. Zastupljena je kod oba pola ali češće kod žena i to starosne dobi preko 50 godina.

Gustina kosti ili ukupna koštana masa se stvara do treće decenije života, a sa starenjem, koštana masa se troši brže nego što se obnavlja.

Koji su faktori rizika za osteoporozu?

Faktori rizika za osteoporozu su višestruki :od pola i godina preko nasleđa – češća je kod famiilija gde je već bilo obolelih od osteoporoze. Kao najčešći faktor za nastanak osteoporoze kod žena je nedostatak polnog hormona-estrogena usled menopauze. Nedostatak testosterona kod muškaraca takođe ubrzava pojavu osteoporoze. Do osteoporoze kod oba pola dovode i neka oboljenja (hipertireoza, bolesti digestivnog sistema koje ometaju resorpciju kalcijuma…), dugotrajna upotreba nekih lekova (kortikosteroidi) kao i loše životne navike (alkohol, duvan, ishrana sa malo kalcijuma i sedaterni način života).

program za prevenciju osteoporoze institut igalo

Kako da prepoznamo osteoporozu?

Osteoporoza se smatra “tihom“ bolešću, bez specifičnih simptoma, sve dok ne dođe do preloma kostiju. Najčešće dolazi do preloma kuka i kičmenih pršljenova. U ovim slučajevima, 90% preloma kuka nastaje nakon traume tj. pada, a dve trećine preloma pršljenova se javljaju pri minimalnoj traumi kao što je podizanje tereta, kijanje ili savijanje.

Simptomi osteoporoze se javljaju usled progresije bolesti. Kod preloma kičmenih pršljenova javlja se jak bol u leđima. Povijeno držanje tela i smanjenje telesne visine takođe ukazuju na posledice osteoporoze.

Prevencija osteoporoze

Prevencija osteoporoze se postiže unošenjem dovoljne količine kalcijuma, vitamina D, vitamina K namirnicama ili suplementima i fizičkim vežbanjem. Kod rizičnih kategorija pacijenata pravovremena dijagnostika je ključna u prevenciji. Kalcijum je mineral koji daje gustinu kostima i preporučeni dnevni unos je oko 1000mg dnevno, za žene u menopauzi do 1200 mg dnevno ishranom ili dodacima (obično u obliku kalcijum karbonata ili čist kalcijum citrat). Vitamin D je značajan za asorpciju kalcijuma i mineralizaciju kostiju. Dnevni unos do 1000 J, a u zimskim mesecima i do 2000 J ukoliko ne postoji deficit vitamina D, kada se preporučuje veći unos.

Dijagnoza osteoporoze

Najpreciznija dijagnoza osteoporoze utvrđuje se procenom gustine koštanih minerala (GMK) standardnom dijagnostičkom metodom – osteodenzitometrijom ili DXA (dvostrukoenergetska apsorpciometrija X – zracima). Merenja se izvode na kuku i lumbalnom delu kičme, ređe nadlaktica. Svetska zdravstvena organizacija je 1994. godine razvila sistem klasifikacije za osteoporozu i osteopeniju (nižu koštanu masu) zasnovanu na podacima belkinja u postmenopauzi, izraženu T- skorom i Z- skorom predstavljene standardnim devijacijama (SD) ili odstupanjem od proseka u odnosu na mlade odrasle osobe.

Normalna gustina kostiju ima T-skor iznad – 1SD.

Osteopenija se definiše izmerenom vrednosti T-skora između -1,0 i – 2,5 SD ispod maksimuma koštane mase standardne osobe.

Osteoporoza je kod vrednosti T- skora manja ili jednaka – 2,5 SD ispod maksimuma koštane mase standardne osobe.

Preporučuje se da se gustina koštanih minerala prati približno svake druge godine u zavisnosti od propisane terapije .Preporuka je i da sve žene preko 65 g, bez obzira na dodatne faktore rizika, urade osteodenzitometriju. One koje imaju neki od faktora rizika moraju uraditi i ranije.

Lečenje osteoporoze

Lečenje osteoporoze obavlja stručni tim endokrinologa, reumatologa i fizijatara i obuhvata pored medikamentozne terapije po proceni nadležnih specijalista, pravilnu ishranu bogatu kalcijumom, fosforom, vitaminom D i vitaminom K uz neophodnu fizikalnu terapiju. Savetuju se konsultacije sa nutricionistom radi lakšeg odabira potrebnih namirnica bogatih navedenim vitaminima i mineralima kao i lična ili grupna edukacija o bolesti.

Kako naš tim u Institutu “dr Simo Milošević“ može da Vam pomogne u prevenciji ili lečenju ove bolesti?

  • Pravljenjem individualnog programa u skladu sa Vašim opštim stanjem i potrebama, a nakon pregleda i saveta interniste-endokrinologa i fizijatra;
  • Fizikalnim programom koji uključuje prilagođene, individualne ili grupne vežbe u sali, bazenu ili na otvorenom, drugim fizikalnim modalitetima i edukacijom. Veoma važan segment edukacije su i zaštitne mere, koje obuhvataju preventivne radnje u cilju smanjenja rizika od pada (korišćenje adekvatnih pomagala, važnost pregleda vida i sluha, prilagođavanje doma- sklanjanje tepiha i staza, klizajućih podova, kada za kupanje…);
  • Pravljenjem individualnog programa u skladu sa Vašim opštim stanjem i potrebama, a nakon pregleda i saveta interniste-endokrinologa i fizijatra;
  • Kroz talasoterapiju, imajući u vidu blagodeti podneblja u kojem se Institut nalazi sa pogodnim klimatskim uslovima, blagom mediteranskom klimom i velikim brojem sunčanih dana tokom cele godine;
  • Kroz poseban režim ishrane u kojem dominira mediteranska ishrana sa puno ribe, a koja je sastavljena i praćena od strane naših dijetetičara;

Sigurni smo da će Vaš boravak u Institutu Igalo pomoći u savladavanju svih izazova koji život sa osteoporozom sa sobom nosi.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…