Specijalistički pregledi:

  • Fizijatrijski
  • Reumatološki
  • Internistički
  • Kardiološki
  • Pulmološki
  • Neurološki
  • Stomatološki

Antistres program

Antistres program

Antistres program se primjenjuje kod osoba sa hroničnim stresom, kod osoba sa sindromom pregorevanja (burn out sy) i kod sindroma hroničnog umora.

Prevencija metaboličkog sindroma

Prevencija metaboličkog sindroma

Od metaboličkog sindroma danas u svijetu boluje 33% stanovništva i kod njih postoji povećan rizik od nastajanja kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa.

Program za prevenciju osteoporoze

Program za prevenciju osteoporoze

Osteoporoza je bolest novog doba obzirom na produžen životni vijek i savremeni način života (ishrana sa manje kalcijuma, smanjena fizička aktivnost, pušenje, konzumiranje alkohola…).

Slimming program

Slimming program

Programom su obuhvaćena dva osnovna principa: dijetalna ishrana, tj. smanjen unos kalorija i pojačana fizička aktivnost.