Hidroterapija predstavlja spoljnju primjenu vode u cilju prevencije i liječenja. Ovo je jedan od najstarijih načina liječenja i zbog svojih blagodeti zadržao se i do danas.

Tri najvažnija svojstva vode važna za njenu primjenu u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji su:

  • Voda ima veliku sposobnost prenosa toplotne energije
  • Voda ima mehaničke osobine koje se ogledaju u sili potiska i sili pritiska
  • Voda je odličan rastvarač
Hidrotretmani-institut-simo-milosevic

Voda se u terapijske svrhe primjenjuje najčešće na indiferentnoj temperaturi od 34°C. To je temperatura na kojoj tijelo prima i od sebe odaje najmanju količinu toplote, pa je samim tim i toplotni efekat najmanji. Svi bazeni u Institutu Igalo punjeni su vodom zagrijanoj na ovoj temperaturi.

Pored toga voda se može primijeniti i hladnija i toplija, u zavisnosti od efekta koji se želi postići. Ova primjena se uglavnom odnosi na korišćenje vode lokalno, u kadicama, a temperatura vode može biti : 10-20°- hladna, 21-27°svježa, 28-33° mlaka, 34° indiferentna, 35-38° topla i 39-42° vrela. Primjena veoma niskih i veoma visokih temperature moguća je samo u kratkim vremenskim intervalima.

Mehaničke osobine vode – sila potiska se bazira na Arhimedovom zakonu – tijelo potopljeno u vodu postaje lakše za težinu istisnute tečnosti tj. ima samo 10% tjelesne težine. To je veoma važno kod pacijenata kojima je zbog povrede zabranjen pun oslonac (prelomi dijelova nogu, karlice, kičmenog stuba), pa se u vodi znatno ranije može pristupiti izvođenju vježbi hoda ili kod pacijenata koji nemaju dovoljnu mišićnu snagu niti obim pokreta, a kojima je u vodi olakšano ozvođenje pokreta sa značajno manjim opterećenjem na segmente i sa znatno manjim angažovanjem mišićne snage.

Sila pritiska – olakšava pražnjenje kapilara, poboljšanje cirkulacije i smanjenje otoka.

Hidrotretmani-institut-igalo

Voda je i odličan rastvarač pa joj se mogu dodavati različita hemijska sredstva ili se u njoj već nalaze prirodno rastvoreni: ugljen dioksid, razne soli, eterična ulja, radon, vodonik sulfid.

Način primjene Hidrotretmana:

Hidroterapijske procedure mogu se sprovoditi u bazenima i one su opšteg tipa ili u kadicama i tada se postiže lokalno dejstvo.

Bazeni u Institutu Igalo su prilagođeni za izvođenje vježbi i plivačima i neplivačima jer je pod bazena po tipu kose ravni, sa plićim dijelom na početku bazena i dubljim dijelom na kraju bazena. Maksimalna dubina vode je do ramena pacijenata. Takođe, pored prilagođenog stepeništa za ulazak u bazen, kod nepokretnih ili teže pokretnih pacijenata koristi se lift za sigurniji ulazak.

U bazenu se izvode vježbe u grupama: kondicione vježbe, vježbe za osteoporozu, vježbe za cervikalni i lumbalni sindrom, vježbe za reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis, operisanu diskus herniju, vježbe kod pacijenata sa endoprotezama kukova i koljena… Pri izvođenju ovih vježbi fizioterapeut se nalazi na ivici bazena i pokazuje i prati izvođenje vježbi. Drugi način izvođenja vježbi u bazenu je individualno vježbanje sa terapeutom. Tada se fizioterapeut sve vrijeme nalazi u bazenu sa pacijentom i u zavisnosti od funkcionalnog stanja pacijenta u potpunosti ili djelimično pomaže pri izvođenju vježbi.

PITAJTE NAS

Naš će Vam tim stručnjaka rado odgovoriti na svako postavljeno pitanje…

Indikacije za primjenu vode – sve bolesti i povrede!

Kontraindikacije – hidrokinziterapiju po opštem tipu ne bi trebalo primjenjivati kod pacijenata sa teškim srčanim , respiratornim , urogenitalnim i kožnim oboljenjima.

Pacijenti sa kontrolisanim EPI napadima mogu izvoditi vježbe pod stalnim nadzorom i kontrolom fizioterapeuta u vodi. Pacijenti sa dekubitalnim ulceracijama na pojedinim segmentima ili inkontinentni (pacijenti koji ne mogu da kontrolišu mokrenje i defekaciju) mogu koristiti hidroterapijske procedure u Habbard tank-kadi prilagođenoj za asistirano vježbanje.

Hidrokineziterapija u Institutu Igalo predstavlja efikasan terapijski pristup u rehabilitaciji i oporavku. Kombinacija terapeutskih vježbi ,znanja I mineralne vode “Igaljke” pruža brojne prednosti za pacijente. Pod nadzorom stručnog tima , pacijenti mogu očekivati terapiju koja će im pomoći da postignu najbolje rezultate. Veoma je bitno da napomenemo da ćete tokom svoje rehabilitacije u Banji Igalo od iskusnih fizioterapeuta naučiti vježbe, koje možete nastaviti da primjenjujete i u svakodnevnom životu.