OBJEKAT I FAZA – CIJENE SMJEŠTAJA ZA 2024. GODINU

Naziv uslugeEURO
ASTACIONARNE USLUGE
ISTACIONAR
1.Puni pansion u 1/2 za pratioca52,00
2.Bolesnički dan (b.o.dan) na odjeljenju za fizijatriju, što podrazumijeva puni pansion, ljekarski pregled, redovne ljek.kontrole, potrebna osnovna ispitivanja, jedan konsultativni specijalistički pregled, kompletan terapijski tretman do 2 individualne + 2 grupne + 1 elektro terapiju (uključujući dijetalnu ishranu po savjetu ljekara).68,00
4.Bolesnički dan (b.o.dan) na odjeljenju za nepokretne pacijente, što podrazumijeva puni pansion, ljekarski pregled, redovne ljek.kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregledi, kompletan terapijski tretman (uključujući dijete po savjetu ljekara) do 3 individualne + 1 elektro + 1 radna terapija (logoped). Odnosi se na na sjevernu stranu IV sprata.
4.a.Nepokretni pacijenti sa osposobljenošću za transfere i sa kontrolom sfinktera. Odnosi se na III sprat.98,00
4.b.Nepokretni pacijenti sa parcijalnom osposobljenošću za transfere i bez kontrole sfinktera. Odnosi se na II sprat.121,00
4.c.Nepokretni pacijenti neobučeni za transfere, bez kontrole sfinktera i težeg opšteg stanja. Odnosi se na II sprat.150,00
4.d.Smještaj pratioca na nepokretnom odjeljenju na II spratu u principu nije dozvoljen, ali je moguć u iznimnim slučajevima uz posebnu dozvolu. U tom slučaju BO dan (smještaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnoj sobi, ljekarski pregled, grupna hidrokinezi terapija i biserna kupka) za pratioca.74,00
5.Doplata za 1/116,00
6.Doplata za 1/1 apartman27,00
7.Doplata za 1/2 apartman, po osobi21,00
8.Doplata za neiskorišćeni ležaj25,00
Najkraći boravak u glavnoj zgradi 10 dana
IISTACIONAR - DJEČJE ODJELJENJE
1.Puni pansion u 1/2 za pratioca.44,00
Dijete do 12 g. – pratilac – 50% cijene punog pansiona22,00
2.Bolesnički dan (b.o.dan) puni pansion u 1/2 sobi, ljekarski pregled, redovne ljekarske kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregled, kompletan ter.tretman što podrazumijeva za odraslu djecu-skoliotičare 2 grupne + 2 individualne + 1 elektro terapija. Za malu djecu do 6 godina - (2 individualne + 1 elektro terapija + logoped + radna terapija + defektolog).72,00
SOLITER - DJEČJE ODJELJENJE
1.Puni pansion u 1/2 za pratioca.37,00
Dijete do 12 g. – pratilac – 50% cijene punog pansiona.18,50
2.Bolesnički dan (b.o.dan) puni pansion u 1/2 sobi, ljekarski pregled, redovne ljekarske kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregled, kompletan ter.tretman što podrazumijeva za odraslu djecu-skoliotičare 2 grupne + 2 individualne + 1 elektro terapija. Za malu djecu do 6 godina - (2 individualne + 1 elektro terapija + logoped + radna terapija + defektolog).72,00
IIISOLITER
1.Puni pansion u 1/2 sobi33,00
2.Bolesnički dan (b.o.dan) što podrazumijeva puni pansion u 1/2 sobi, ljekarski pregled prilikom dolaska i odlaska, ljekarske kontrole, 3 terapije dnevno iz programa kardiološke ili fizikalne rehabilitacije ( 1 grupnu + 2 individualne terapije.)52,00
3.Noćenje bez doručka24,00
4.Doplata za 1/1 sobu16,00
4.a.Doplata za 1/1 sobu sa zajedničkim balkonom10,00
U cijenu je uračunat PDV (21%). Sve dodatne usluge, na zahtjev pacijenata se posebno plaćaju po Cjenovniku usluga Instituta Igalo.
Boravišna taksa i osiguranje - odrasli1,50
Boravišna taksa i osiguranje - djeca 12 - 18 g.0,75
Osiguranje djece 0 - 12 g.0,25
Agencijska provizija 5%
Informacije i rezervacije na tel: + 382 31 658-219, 659-030, 658-030
fax: + 382 31 333-030
e-mail: institutprvafaza@t-com.me
U cijenu nijesu uračunati ljekovi!
Telefonski impuls uvećan za troškove Instituta.