Naučno istraživački rad Instituta „Dr Simo Milošević” Igalo

logo-centra-za-naucni-rad-igalo

Centar za naučnoistraživački rad (NIR) je organizaciona jedinica Instituta orjentisana primarno na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti preventivne medicine, balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije.

U sklopu NIR-a se obavljaju osnovna, primijenjena i razvojna istraživanja u oblasti zdravstvenog turizma, osposobljavnje kadra za naučnoistraživački rad i osavremenjivanje usluga iz oblasti Zdravstvenog turizma.

Centar za NIR čine istraživači, saradnici i ostali zaposleni koji učestvuju u obavljanju poslova koji su u neposrednoj vezi sa djelokrugom rada centra.

Centar za NIR kao multidisciplinarni centar formiran je 2018.

Rukovodilac Centra za NIR je Dr sci med dr Vjeroslava Slavić.

Licenca za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti medicine i interdisciplinarnih nauka u trajanju od 5 godina je izdata od strane Ministarstva nauke Crne Gore 2018.

Institut „Dr Simo Milošević“ iz Igala je upisan u Registar inovativnih djelatnosti Crne Gore.

Licenca za rad Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević” AD Igalo, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti u oblasti medicinskih i interdiscipliranih nauka. PDF

PROGRAM NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA INSTITUTA “DR SIMO MILOŠEVIĆ” IGALO PDF

PROGAM INOVATIVNE DJELATNOSTI INSTITUTA ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I REUMATOLOGIJU „DR SIMO MILOŠEVIĆ” IGALO PDF

Projekti

Zavšeni

Balneološki efekti peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflamatorni odgovor kod reumatoidnih i kardiovaskularnih bolesti – BEPMARK (PDF)

Tekući

Centar izvrsnosti za biomedicinska istraživanja u Crnoj Gori (CEBIMER) (PDF)