reumatoloska rehabilitacija institut igalo

Bol u leđima

30 Apr 2024 Blog

Bol u leđima će se pojaviti tokom života najmanje jedan put kod više od 80% ljudi i predstavlja iza prehlade najčešći razlog javljanja izabranom ljekaru. Poznat je i kao bol u krstima, usjek, lumbalni sindrom, lumbago, krstobolja, lumboišijalgija i išijas.

Bol u leđima se može pojaviti iznenada kao oštar i probadajući, a ponekada je prigušen – tinjajući koji traje duži period vremena.

Bol je najčešće prisutan u slabinskom ili slabinsko krsnom predijelu, sa mogućim širenjem bola duž jedne ili obje noge, a može biti izazvan različitim oboljenjima i poremećajima.

Najvažnije je uvijek prvo utvrditi uzrok bola u leđima, a nakon toga i sprovesti pravilno liječenje i preventivne mjere u cilju sprečevanja recidiva. U većini slučajeva bol nastaje kao posledica istegnuća mišića u toj regiji nakon prekomjernog fizičkog opterećenja, naglog pokreta ili zauzimanja prinudnog položaja. Kod mladih osoba, posebno kod mlađih muškaraca, bol u donjem dijelu leđa u ranim jutarnjim časovima ukazuje na moguće zapaljenje u sakroilijačnim zglobovima. U poznijem životnom dobu, najčešći uzroci bola su, sem degenerativnih promjena kičmenog stuba i prelomi kičmenog pršljena koji nastaju zbog osteoporoze (šupljikavosti kostiju). Takođe, treba razmotriti mogućnost da je u pitanju neka zapaljenska bolesti kičmenog stuba, kao i dobroćudne ili zloćudne tumore. Uzroke bola u leđima treba da razjasni Vaš izabrani ljekar u saradnji sa ljekarima specijallistima radiologije, fizikalne medicine, neurologije kao i sa ljekarom užim specijalistom reumatologije.

reumatoloska rehabilitacija institut igalo

Nakon postavljene dijagnoze, pristupa se liječenju koje obuhvata:

 • opšte mjere: smanjenje tjelesne mase, nošenje ortoza, svakodnevnu doziranu fizičku aktivnost i obavezan odmor u popodnevnim satima,
 • upotrebu lijekova,
 • ambulantno i banjsko fizikalno liječenje,
 • edukaciju pacijenata o zaštitnim položajima, izbjegavanje dužeg sjedenja, rad u povijenom položaju, podizanje težih predmeta sa povijenom ili rotiranom kičmom,
 • a ponekada je neophodno i hirurško liječenje.

Program liječenja je po pravilu kompleksan i individuelno prilagodjen svakom bolesniku ponaosob u zavisnosti od njegove starosti, pridruženih bolesti ili komplikacija bolesti.

Kada počne da se smanjuje intenzitet bola postepeno se uvodi i intenzivira fizikalna terapija, uz primjenu odgovarajućih vježbi. Tako se već u ranoj fazi može početi sa laganim statičkim vježbama, saglasno fizičkom stanju pacijenta, uz lagane dozirane šetnje po ravnoj podlozi, kao i plivanje i neopterećujuće svakodnevne aktivnosti.

Banjsko kompleksno fizikalno liječenje koji se primjenjuje u Institutu Igalo obuhvata primjenu peloidnih (blatnih) obloga, kao i peloidne, mineralne i biserne kupke i podvodnu tuš masažu, vježbe u sali i u bazenu sa mineralnom vodom Igaljka, kao i primjenu brojnih dugih fizikalnih modalteta (sono-, elektro-, foto-, magnetoterapije) sa ciljem smanjenja bola, grča mišića i ubrzanja oporavka oboljelih.

Osnovno terapijsko dejstvo Igaljskog peloida (ljekovitog blata) bazirano je na termičkom (toplotnom) efektu, a još se opisuju i mehanički, biološko-hemijski, kao i neurorefleksni i psihološki efekti.

Ključna uloga u fizikalnom tretmanu pripada individualnoj kineziterapiji, tj. vježbama sa fizioterapeutom u sali. Program vježbi (fleksije, ekstenzije i jačanja) dovodi do klinički značajne redukcije bola i poboljšanja ukupnog stanja bolesnika. Sprovode se dozirane, individualno prilagođene vježbe, usmjerene ka podizanju mišićne snage i fizičke kondicije jer dovode do poboljšanja funkcionalnog kapaciteta i bržeg povratka na posao. Kontraindikovani su brzi i neadekvatni pokreti (najčešće hiperekstenzija i torzija trupa) i sve aktivnosti koje provociraju bol. Program hidrokineziterapije sastoji se od specijalnih vježbi za lumbalni sindrom u bazenu sa mineralnom vodom temperature 33-34°C. U toku vježbi koriste se svi povoljni efekti koje nudi vodeni medjum: temperatura vode, potisak, hidrostatski pritisak i brzina pokreta ili kretanja tijela kroz vodu.

kineziterapija-institut-igalo

Talasoterapija predstavlja spontanu ili organizovanu primjenu prirodnih faktora svojstvenih moru i primorju u svrhu liječenja: klime, sunca, mora, vjetra, aerosoli, morske i mineralne vode, morskog blata, pjeska. Klima Igala je blaga, primorsko-mediteranska sa velikim brojem sunčanih dana i zrakom punim mirisa raznolike suptropske vegetacije.

Edukacija zauzima značajno mjesto u kompleksnom liječenju ovih bolesnika i sprovodi se kod svih bolesnika sa bolom u leđima koji dodju u Institut Igalo.

Najčešći savjeti koji se daju osobama sa bolom u leđima su sledeći:

 • zdravlje vaših leđa najviše zavisi od toga kakvo držanje imate i kako se služite sopstvenim tijelom;
 • ispravite vaša leđa, vodite računa o stavu, smanjite vašu tjelesnu masu;
 • izbjegavajte nošenje tereta, a u slučaju kada je to nemoguće izbjeći, izbjegavajte nošenje torbe u jednoj ruci ili na jednom ramenu i uvijek podijelite teret u dvije torbe ili na obje ruke;
 • prilikom podizanja tereta uvijek se savijte u koljenima i podižite objekte i djecu iz čučećeg položaja kako biste smanjili stres na vaša leđa;
 • izbjegavajte dugo stajanje kao i sjedenje u dužem vremenskom periodu;
 • nikada se ne saginjite kada radite poslove u bašti i slično – umjesto toga kleknite;
 • lezite na bok ili na leđa na tvrdom madracu i ravnom ležaju, kako se ne bi krivila kičma i provocirao bol;
 • uvijek sjedite sa uspravnim leđima i čvrsto poduprtim krstima;
 • ukoliko radite duže za kompjuterom, neka vaša koljena budu savijena pod pravim uglom, krsta poduprta pravilno podešenim naslonom stolice;
 • ispod krsta podmetnite manji jastuk, prečnika oko 15x10cm;
 • kada vozite sjedite niže jer koljena trebaju da budu nešto viša od kukova;
 • bavite se doziranom fizičkom aktivnošću, naročito plivanjem i doziranim šetnjama;
 • prilikom ustajanja iz kreveta ustajte iz položaja na boku tako što zatežete trbušne mišiće, kičmeni stub treba da je prav, spuštate noge preko ivice kreveta istovremeno rukama se podižete u sjedeći položaj;
 • nosite udobne cipele sa adekvatnim uloškom, jer se tako smanjuje opterećenje leđa;
 • povremeno nosite rasteretni korset (mider) ili barem vežite džemper oko pojasa;
 • najmanje jedan put godišnje imajte banjsko fizikalno liječenje u trajanju ne kraćem od 14 dana.

Doc. dr sc. med. Dušan Mustur

spec. fizikalne medicine – reumatolog

Search

+