Tenderi i konkursi

15.01.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za isporuku hljeba i peciva

27.12.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za djelimičnu rekonstrukciju vodovodne instalacije i adaptaciju kupatila u Fazi I.