We care about your health

Being a unique blend of a hotel and a health and rehabilitation center, the Institute Igalo, approaches each guest with an individually tailored medical program.

Peloid

Peloid

IGALOS PELOID (GYTTJA) utvinnas ur havet i Igalobukten, och karakteriseras av hög halt av mineraler och biologiskt aktiva substanser.

Gyttjan bildas genom sedimentering av mineral avlagring från Sutorina flod och havsvatten, med deltagande av ett särskild värld av flora och fauna, men också påverkad av grund vatten, överflöd av solstrålning, mjuk jord, och de gynnsamma geohidrologiska och väderleks faktorer.

Tackvare allt detta, Igalo har utvecklats till en av de största och bästa peloid-kurorter i världen.

Peloid appliceras i form av:

PELOIDAPPLIKATION (15 min)

Tillämpas på vissa delar av kroppen (utom framsidan av bröstet - hjärta och huvud) vid en temperatur på 42 - 45 0C.

PELOIDBAD (15 min)

Badet erhålles genom att blanda peloid med mineralvatten vid en temperatur av 39 0C. Dess välgörande effekt utövas genom reglering av neurovegetativ balans och stimulering av bioenergetiska processer.

Ingrediens Mängd (%)
SiO2 44.85
Al2O3 9.00
Fe2O3 4.67
TiO2 0.61
MnO 0.15
CaO 15.53
MgO 2.86
K2O 1.55
Na2O3 1.38
Na+ 0.75
K+ 0.024
Ca2+ 0.016
Mg2+ 0.025
Cl- 1.07
SO42- 0.028
SO3 0.13
S allt 0.47
P icke-organiskt 0.035
P organiskt 0.014
N allt 0.14
CO2 13.93