Lekrum

Lekrum

Ny, modern lekplats med ett stort antal olika material för att spela med öppnades i Institut Igalos anläggning Fas I. Det är en unik och bekväm plats för fria barnomsorgstimmar, lyxigt utrustad med olika barnaspel. Våra underhållare tar hand om barnen medan du vilar, eller på annat sätt njutar av Institutets utbud.

  • Workshop för barn

    Lekrum Aquariums besökare är stadens alla barn och barn som rehabiliteras på Institutet. Vad skiljer oss från andra lekrum som har utrymme och material för barnas födelsedagsfester (labyrint, en pool av bollar, karaoke...) är de psykologiska och kreativa workshopar som leds av experter på detta område. Vår önskan är att erbjuda en plats där barn samlas, diskuterar och skaffar färdigheter som formell utbildning inte erbjuder på sådan omfattning och på ett sådant sätt.

    Barn kommer att lära sig färdigheter av framgångsrik, icke-våldsam kommunikation och känslomässig läskunnighet och självsäkerhet som ökar deras tillfredsställelse och själv-erkännande och minskar våldsamt beteende bland jämnåriga, eftersom barn tydligt kommunicerar identifierade behov på ett socialt acceptabelt sätt.

    Workshopar erbjuds i ett paket med 10 sessioner Kommer att hållas varje lördag i termer som överenskommits med gruppen.

    Ansökningar på tel: 330–276 e-post: inig@t-com.me, eller i resebyrå Inig.