We care about your health

Being a unique blend of a hotel and a health and rehabilitation center, the Institute Igalo, approaches each guest with an individually tailored medical program.

Natural factors - "Igaljka" mineral water

Mineralvatten Igaljka

Mineralvatten har flera källor nära mynningen av floden Sutina. Den innehåller mineraler och bioaktiva substanser - Na (+), Ca (2 +), Mg (2 +), samt klorider, sulfater och kolväten.

Detta vatten är en viktig faktor i behandling och rehabilitering, det påverkar kroppen vasodilatoriskt (reparerar skadad blodcirkulation), spasmolitiskt (minskar muskelspänningar), analgetiskt (minskar smärta), och i allmänhet avkopplande.

Indikationsområde för användning av mineralvatten är mycket brett det innehåller en mängd kroniska reumatiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar av muskel och bindväv, sjukdomar i det perifera nervsystemet, tillstånd efter trauma och operationer i rörelseapparaten och vissa hudsjukdomar.

Detta vattnet värms till 36 - 38 0C och används i kombination med hydrokinesi terapi i bassäng, samt hydroterapi – "bubblebad", undervatten dusch massage, salt bad...

Mineraler:

Katjoner mg/l
Natrium 701
Kalium 25
Kalcium 93
Magnesium 88
Anjoner mg/l
Klorider 1265
Sulfater 183
Bikarbonat 223