We care about your health

Being a unique blend of a hotel and a health and rehabilitation center, the Institute Igalo, approaches each guest with an individually tailored medical program.

Diagnoser

Patienter och gäster kan göra följande undersökningar i Institut Igalo:

  • Laboratoriska (hematologiska, biokemiska, mikrobiologiska),
  • Röntgen,
  • Ultraljudsundersökningar (buk, hjärta...),
  • Funktionell lungdiagnostik,
  • Funktionell hjärtdiagnostik,
  • EMG – elektromyografi.