Odnosi sa investitorima

Izvještaji za 2018. godinu

  1. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 31.03.2018. godine Izvještaj (PDF)
  2. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.06.2018. godine Izvještaj (PDF)
  3. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.09.2018. godine Izvještaj (PDF)
  4. Informacija o poslovanju na dan 30.09.2018. godine Izvještaj (PDF)
  5. Finansijski iskazi (obrazac IPL) na dan 31.12.2018. godine Izvještaj (PDF)
  6. Napomene i računovodstvene politike na dan 31.12.2018. godine Izvještaj (PDF)
  7. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2018. godinu Izvještaj (PDF)

Izvještaji za 2017. godinu

  1. Finansijski izvještaj za 2017. godinu
  2. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2017. godinu Izvještaj (PDF)
  3. Izvještaj revizora za 2017. godinu. Izvještaj (PDF)