Vi tar vare på din helse

Instituttet Igalo bruker individuelle medisinske programmer som tilnærmingsmåte i forhold til gjestene.

Rehabiliteringsprogrammer

Rehabiliteringsprogrammer:

Medisinsk rehabilitering i Instituttet Igalo baseres på gruppearbeid og individuelle rehabiliteringsprobrammer spesielt i følgende felter:

Rehabiliteringsprogrammer

 • Reumatologisk rehabilitering

  Den reumatologiske rehabiliteringen behandler degenerative reumatiske sykdomer, inflamatorisk reumatisme og ekstraartikulær reumatisme.

  Degenerative reumatologiske sykdomer

  Degenerative reumatiske sykdomer inkluderer artrose av perifere ledd og ryggrad som er vanligste i alderdommen.

  Vår tverrfaglig tilnærmingsmåte som gjelder organisering av rehabiliteringsprogrammet (som passer til våre pasienter og deres behov), har som hovedmål å lindre eller minske smerte, forbedre bevegelighet i ledd, sterkne svake muskler så at det blir mulig for man å utføre hverdagslige aktiviteter og at invaliditet blir hindret. De modalitetene knyttet til terapiene er ulike: øvelser i gymsalen og vann, gytjeterapi, mineralbad, massasje, elektroterapi, ultralyd, magnet, laserstråler...

  Rehabilitering av inflamatorisk reumatisme

  Rehabilitering av inflamatorisk reumatisme forutsetter først og fremst behandling av reumatodi artritt-RA, Ankyloserende spondylitt-SA, psoriasis artritt-PsA, samt metabolske artropati, med gikt som den vanligste.

  Instituttet Igalo har mer enn 40 års erfaring i den komplekse helbredelsen av disse sykdomer. I helbredelsen bruker man balneo terapi (mineralvann i badekar og bassenger, gytje), individuelle og/eller gruppeprogrammer for øving i saler og bassenger, arbeidsterapi, tilrettelagt aerobic, manuell massasje, ultralyd, magnetoterapi, laserstråler, elekrtoterapi. Den optimale behandlingsvarigheten er 3 uker.

  Ekstraartikulær reumatisme

  Rehabiliteringsprogramm for pasienter med ekstraartikulær reumatisme behandler følgende sykdomer: entesopati, bursitt, tendinitt, fibromyalgi, myofacielt smertesyndrom.

  Tilnærmingsmåten av individuelle terapier baserer seg på balneo terapi, individuelle/gruppe treningsprogrammer i saler og varme mineralbassenger, massasje (manuelle, undervanns-, refleks-massasjer), ultralyd, elektroterapi, magnet, laserstråler, opplæring av pasienter. Den optimale behandlingsvarigheten er 2-3 uker.

 • Kardiologisk rehabilitering

  Den kardiologiske rehabiliteringen av pasienter som hadde hjerteslag, har stabil angina pectoris, som er i postoperativ tilstand (stent-, koronar bypass implantasjon, hjerteklaffoperasjon...) og pasienter med høyt blodtrykk.

  TTeam tilnærmingsmåte som inkluderer spesialist i fysikalsk medisin, kardiolog, klinisk psyholog, ernæringsfysiolog, fisioterapeut, sykepleiere som kan utføre ikke-invansive diagnostiske rehabiliteringsprosedyrer, samt spesialister innen andre medisinske felter, hvor pasienter har en viktig rolle i selve organiseringen av rehabiliteringsprogrammer som foregår gjennom et tilrettelagt program av fysiske aktiviteter (intervalltrening på tredemølle eller sykkel, gange, svømming, øvelser for muskulatur som foregår under tilsyn av opplærte personell).

  Antistress program-psykososial tilpassing og atferdsmessig rådgiving, opplæring knyttet til ernæring og andre risikofaktorer (røyking, mangel på fysisk aktivitet, alkohol) er en del av den kardiologiske rehabiliteringen.

  Innen fysioterapi bruker man følgende modaliteter-hydroterapi, kinesioterapi, elektroterapi, manuell massasje, lymfedrenasje.

 • Respiratorisk rehabilitering

  Respiratorisk rehabilitering av pasienter med: kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), astma, som er i postoperativ tilstand, restriktive lungesykdommer, alvorlig bryste deformitet.

  I Instituttet Igalo lager vi et sammensatt rehabiliteringsprogram som inkluderer både fysisk, psykologisk, emosjonelt og samfunnsmessig aspekt knyttet til en viss sykdom. Dette klarar vi med hjelp av tverrfaglig team (spesialist i fysikalsk medisin, pulmolog, kardiolog, klinisk psykolog, ernæringsfysiolog, spesialister i fysioterapi og sykepleiere) som satser på individuell tilnærmingsmåte for alle våre pasienter.

  De fysikalske prosedyrer inkluderer: respiratorisk kinesioterapi, intervalltrening, inhalasjoner, forskjellige dreneringsteknikk, svømming, manuell massasje, energisparingsteknikker og relakseringsmetoder.

 • Neurologisk rehabilitering

  Det har vært mer enn 60 år siden rehabilitering av pasienter etter hjerneslag, hode-,hjerne- og ruggmargsskader (kvadriplegi, paraplegi), etter neurologiske operasjoner, samt pasienter med demyeliniserende sykdommer (multippel sklerose...), motoneurvrologiske sykdomer (sentral og perifer) ble til.

  Rehabiliteringens hovedmål er å nå fullstendig engasjering av pasienter i daglige aktiviteter som svarer til deres fysiologiske begrensninger, gjennom en individuell tilnærmingsmåte.

  Det sammensatte rehabiliteringsprogrammet inkluderer kinesioterapi, arbeidsterapi, logopedisk og psykologisk behandling, elektro- og hydroterapi.

 • Rehabilitering av idrettsskader

  Idrettsskader havner på høy plass i rangering av skadefrekvens i moderne verden. Derfor er prevensjon og tiltak som foretas like etter man skadet seg av stor viktighet for å minke skadefrekvens. De skadene er som oftest i sin natur lette skader, men rehabiliteringen er da spesifikk og baseres på kinesiologiske øvelser, funksjonell trening, hydroterapi, gytjeterapi, mekaniske terapier (manuell massasje, lymfedrenasje, refleksmassasje), elektroterapi som blir utført av terapeuter med spesialistens tilsyn. Behandlingen har som formål å føre til full helbredelse og engasjering i aktivt idrettsilv.

 • Rehabilitering av bevegelsesapparat

  Rehabilitering av pasienter etter at de har hatt operasjon av muskel-, skjelettsystemet, eller etter at de har fått endoprotese (hofter, knær, skuldre)...

  Rehabiliteringsprogrammet utføres med individuelle kinesiologiske øvelser i gymsal og basseng, hvor formålet er å gjenopprette mistet bevegelsesutslag, muskelstyrke, koordinasjon, med hjelp av balneo terapi, maluell massasje og elektroterapi.

 • Rehabilitering av barn

  Rehabilitering av barn prøver å tilfredstille flerverdige og tverrfaglige behov av rehabiliteringen som knyttes til barn fra 0-16 år.

  Selve programmet blir laget av en tverrfaglig team (spesialist i fysikalsk medisin, pediater, defektolog, logoped, psykolog, sykepleiere, terapeuter) med aktiv hjelp av foreldrene. Programmet baserer seg på individuell tilnærmingsmåte.

  Indikasjoner for rehabilitering er:

  • medfødte anomalier og deformasjoner av bevegelsesapparat
  • skader av bevegelsesapparat
  • lesjoner av perifer- og sentralnervesystemet
  • reumatologiske sykdomer i remisjonsfase
  • ervervede ryggdeformiteter og vekstsykdomer og vekstsykdommer
  • respiratoriske sykdommer
  • problemmer i psykomotorisk utvikling
  • tilstander etter hofteoperasjoner (på grunn av medfødt forvridning av hoftene, epifysiolyse, Perthes sykdom)
  • fødselsskader (tortikollis, lesjon av Plexus brachialis)

  Programmet inkluderer: kinesioterapi (individuell og gruppeterapi), hydrokinesioterpi i besseng eller Hubbard, manuell massasje, boblebad, gytjeterapi, parafin, arbeidsterapi, logopedisk behandling.