Vi tar vare på din helse

Instituttet Igalo bruker individuelle medisinske programmer som tilnærmingsmåte i forhold til gjestene.

Medisin

Helsetilbud ved Instituttet Igalo baserer seg på stor erfaring knyttet til helbredelse av flere hundre pasienter, samt høyutdannete ansatte innen flerdisiplinær midisin som bruker moderne kunnskaper og terapeutiske ferdigheter i kombinasjon med gytje, mineral vann fra kysten og meddelhavets klima. Resultatene som vi oppnår gjeldende helbredelse og rehabilitering er særlig positive. Vurderinger av pasienter på slutten av opphold på Instituttet, anketter av våre gjester, og det at pasienter pleier å komme tilbake til oss sier alt om våre resultater.

Mer om helseturisme på Instituttet Igalo: