Vi tar vare på din helse

Instituttet Igalo bruker individuelle medisinske programmer som tilnærmingsmåte i forhold til gjestene.

Diagnostikk

I Instituttet Igalo kan både pasienter og gjester få stilt følgende diagnoser:

  • Loboratoriske (hematologisk, biokjemisk og mikrobiologisk),
  • Rtg diagnostikk,
  • Ultralyd diagnostikk (thorax, hjerte),
  • Funksjonell lungediagnostikk,
  • Funksjonell kardiologisk diagnostikk,
  • EMG-elektromyografi.