Mi brinemo o vašem zdravlju

Jedinstven spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra svakom gostu pristupa kroz individualni medicinski program.

Preventivni programi

Specijalistički pregledi:

 • Fizijatrijski
 • Reumatološki
 • Internistički
 • Kardiološki
 • Pulmološki
 • Neurološki
 • Stomatološki

Institut Igalo medicinsku preventivu zasniva na timskom radu i individualizovanim programima specifično iz oblasti:

Preventivni programi

 • Antistres program

  Antistres program se primjenjuje kod osoba sa hroničnim stresom, kod osoba sa sindromom pregorevanja (burn out sy) i kod sindroma hroničnog umora. Kroz dobro osmišljen program vanjskih aktivnosti, TAI CHI-a, vježbi u sali i termalnom bazenu, relaksacionih terapija: aroma kupke, masaže (manuelne i podvodne), magnetoterapije dolazi do poboljšanja energetske ravnoteže tijela.
 • Prevencija metaboličkog sindroma

  U metabolički sindrom spadaju:

  • insulinska rezistencija,
  • nakupljanje masnog tkiva u području stomaka(abdominalna / pretilost),
  • visok nivo holesterola (hiperholesterinemija),
  • povišen krvni pritisak (hipertenzija).

  Od metaboličkog sindroma danas u svijetu boluje 33% stanovništva i kod njih postoji povećan rizik od nastajanja kardiovaskularnih oboljenja i dijabetesa.

  Program se pod kontrolom stručnog tima (fizijatra i interniste) bazira na korekciji loših životnih navika kao preventibilnih faktora, i to prvenstveno fizičke inaktivnosti i neadekvatne ishrane.

  Pri određivanju fizičke aktivnosti uzimaju se u obzir godine starosti, stanje lokomotornog aparata, trenutna fizička kondicija, tjelesna masa i prisutni komorbiditeti.

  Program fizičke aktivnosti se odvija u za to opremljenim salama, bazenima i kroz vanjske aktivnosti.

  Individualno se propisuje dijeta, određenog kalorijskog sadržaja uz redovne kontrole tjelesne mase (BMI), krvnog pritiska i predviđenih laboratorijskih parametara.

  Edukacije o značaju pravilne ishrane i fizičke aktivnosti, kao i za nastavak fizičke aktivnosti kod kuće.

 • Program za prevenciju osteoporoze

  Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju od koje boluje 10% ljudi u svijetu. U populaciji starijoj od 50 godina, svaka druga žena i svaki peti muškarac su u riziku od osteoporoze, što za posljedicu ima povećan rizik od nastajanja preloma.

  Osteoporoza je bolest novog doba obzirom na produžen životni vijek i savremeni način života (ishrana sa manje kalcijuma, smanjena fizička aktivnost, pušenje, konzumiranje alkohola…).

  Preventivni programi se odvijaju kroz program medicinske gimnastike prilagođene dobnim grupama, u sali i bazenu, kroz aerobni trening i primjenu raznih modaliteta fizikalne terapije (galvanske kade, primjenu magnetoterapije, mineralnih kupki i peloidoterapije).

  Posebni programi za bolove u kičmi i nakon osteoporotičnih preloma obuhvataju: individualnu kineziterapiju (vježbe disanja, vježbe jačanja muskulature, vježbe istezanja, za poboljšanje posture i balansa), peloidoterapija, hidroterapija, magnetoterapija).

  Edukacija o značaju pravilne ishrane i adekvatnoj fizičkoj aktivnosti.

 • Slimming program

  Programom su obuhvaćena dva osnovna principa: dijetalna ishrana, tj. smanjen unos kalorija i pojačana fizička aktivnost.

  Pod ljekarskim nadzorom, individualno određen kalorijski unos, uz intezivnu fizičku aktivnost prilagođenu dobi i zdravstvenom stanju pacijenta, koja se odvija kroz osmišljene programe vježbi u sali i prirodi, vježbe aerobika u termalnim bazenima, pilates, plivanje, postiže se gubitak tjelesne težine uz oblikovanje tijela.