Mi brinemo o vašem zdravlju

Jedinstven spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra svakom gostu pristupa kroz individualni medicinski program.

Prirodni faktori - Peloid

Prirodni faktori - Peloid

Igaljski peloid (blato) vadi se iz mora u Igaljskom zalivu i karakteriše ga visoki sadržaj minerala i biološki aktivnih supstanci.

Nastaje taloženjem mineralnih nanosa rijeke Sutorine i morske vode, uz učešće specifičnog svijeta morske flore i faune, čemu značajno doprinosi mala dubina mora, obilje sunčeve radijacije, meko zemljište, povoljni geohidrološki i klimatološki faktori. Terapijsko dejstvo igaljskog peloida dokazano je, eksperimentalno i klinički, na ogromnom broju pacijenata.

Zahvaljujući tome, Igalo se razvilo u jedno od najvećih i najboljih peloidnih liječilišta u svijetu.

Peloid se primjenjuje u obliku:

PELOIDNIH APLIKACIJA (15 min)

na pojedine djelove tijela (osim na prednji dio grudnog koša – srce i glavu) na temperaturi od 42 - 45 0C.

PELOIDNIH KUPKI (15 min)

koje se dobijaju miješanjem peloida sa mineralnom vodom na temperaturi od 39 0C. Njihovo povoljno dejstvo se ispoljava kroz regulaciju neurovegetativne ravnoteže i stimulaciju bioenergetskih procesa.

Sastojak Ukupno (%)
SiO2 44.85
Al2O3 9.00
Fe2O3 4.67
TiO2 0.61
MnO 0.15
CaO 15.53
MgO 2.86
K2O 1.55
Na2O3 1.38
Na+ 0.75
K+ 0.024
Ca2+ 0.016
Mg2+ 0.025
Cl- 1.07
SO42- 0.028
SO3 0.13
S ukupnog 0.47
P neorganskog 0.035
P organskog 0.014
N ukupnog 0.14
CO2 13.93