Odnosi sa investitorima

Polugodišnji izvještaj za 2018. godinu

1. Izvještaj menadžmenta o poslovanju za period od 01.01. do 30.06.2018. godine - Izvještaj (PDF)

2. Finansijski iskazi (obrazac SIPL) na dan 30.06.2018. godine - Izvještaj (PDF)

3. Napomene i racunovodstvene politike 30.06.2018. godine - Izvještaj (PDF)

Izvještaji za 2017. godinu

1. Finansijski izvještaj za 2017. godinu

2. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2017. godinu - Izvještaj (PDF)

3. Izvještaj revizora za 2017. godinu. - Izvještaj (PDF)