Odnosi sa investitorima

Izvještaji za 2017 .godinu

1. Finansijski izvještaj za 2017. godinu

2. Godišnji izvještaj menadžmenta za 2017. godinu - Izvještaj (PDF)

3. Izvještaj revizora za 2017. godinu. - Izvještaj (PDF)