Mi brinemo o vašem zdravlju

Jedinstven spoj hotela i zdravstveno-rehabilitacionog centra svakom gostu pristupa kroz individualni medicinski program.

Prirodni faktori - mineralna voda "Igaljka"

Prirodni faktori - mineralna voda "Igaljka"

Mineralna voda ima više izvora blizu ušća riječice Sutorine. U njenom sastavu preovlađuju minerali i bioaktivne supstance – Na(+), Ca (2+), Mg (2+), kao i hloridi, hidrokarbonati i sulfati.

Ova voda predstavlja veoma važan faktor u liječenju i rehabilitaciji, jer djeluje vazodilatatorno (popravlja oštećenu cirkulaciju), spazmolički (smanjuje napetost muskulature), analgetično (smanjuje bol), i opšte opuštajuće.

Indikaciono područje za primjenu mineralne vode veoma je široko – tu spadaju razna hronična reumatska oboljenja, reumatska oboljenja mišićnog i vezivnog tkiva, oboljenja perifernog nervnog sistema, stanja trauma i operacija na lokomotornom aparatu i određena kožna oboljenja.

Voda se upotrebljava zagrijana na 36 - 38 0C u kombinaciji sa hidrokinezi terapijom u bazenu, ali i kao hidroterapija pod pritiskom – "biserna kupka", za podvodnu tuš masažu, slanu kupku...

Sadržaj minerala:

Katjoni mg/l
Natrijum 701
Kalijum 25
Kalcijum 93
Magnezijum 88
Anjoni mg/l
Hloridi 1265
Sulfati 183
Bikarbonati 223