OBJEKAT I FAZA – CIJENE SMJEŠTAJA ZA 2018. GODINU

Naziv usluge EURO
A STACIONARNE USLUGE
I STACIONAR
1. Puni pansion u 1/2 za pratioca 37,50
2. Bolesnički dan (b.o.dan) na odjeljenju za fizijatriju, što podrazumijeva puni pansion, ljekarski pregled, redovne ljek.kontrole, potrebna osnovna ispitivanja, jedan konsultativni specijalistički pregled, kompletan terapijski tretman do 2 individualne + 2 grupne + 1 elektro terapiju (uključujući dijetalnu ishranu po savjetu ljekara). 49,50
3. Bolesnički dan (b.o.dan) na odjeljenju za kardiologiju, što predstavlja puni pansion, ljekarski pregled, redovne ljekarske kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregled, kompletan terapijski tretman (uključujući dijetalnu ishranu po savjetu ljekara) 51,50
4. Bolesnički dan (b.o.dan) na odjeljenju za nepokretne pacijente, što podrazumijeva puni pansion, ljekarski pregled, redovne ljek.kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregledi, kompletan terapijski tretman (uključujući dijete po savjetu ljekara) do 3 individualne + 1 elektro + 1 radna terapija (logoped). Odnosi se na na sjevernu stranu IV sprata.
4.a. Nepokretni pacijenti sa osposobljenošću za transfere i sa kontrolom sfinktera. Odnosi se na III sprat. 70,50
4.b. Nepokretni pacijenti sa parcijalnom osposobljenošću za transfere i bez kontrole sfinktera. Odnosi se na II sprat. 87,50
4.c. Nepokretni pacijenti neobučeni za transfere, bez kontrole sfinktera i težeg opšteg stanja. Odnosi se na II sprat. 107,50
4.d. Smještaj pratioca na nepokretnom odjeljenju na II spratu u principu nije dozvoljen, ali je moguć u iznimnim slučajevima uz posebnu dozvolu. U tom slučaju BO dan (smještaj na bazi punog pansiona u dvokrevetnoj sobi, ljekarski pregled, grupna hidrokinezi terapija i biserna kupka) za pratioca. 53,00
5. Doplata za 1/1 10,00
6. Doplata za 1/1 apartman 27,00
7. Doplata za 1/2 apartman, po osobi 21,00
8. Doplata za neiskorišćeni ležaj 16,00
Najkraći boravak u glavnog zgradi 10 dana

II

STACIONAR - DJEČJE ODJELJENJE
1. Puni pansion u 1/2 za pratioca.
Dijete do 12 g. – pratilac – 50% cijene punog pansiona
31,00
15,50
2. Bolesnički dan (b.o.dan) puni pansion u 1/2 sobi, ljekarski pregled, redovne ljekarske kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregled, kompletan ter.tretman što podrazumijeva za odraslu djecu-skoliotičare 2 grupne + 2 individualne + 1 elektro terapija. Za malu djecu do 6 godina - (2 individualne + 1 elektro terapija + logoped + radna terapija + defektolog). 51,50
SOLITER - DJEČJE ODJELJENJE
1. Puni pansion u 1/2 za pratioca
Dijete do 12 g. – pratilac – 50% cijene punog pansiona
27,00
13,50
2. Bolesnički dan (b.o.dan) puni pansion u 1/2 sobi, ljekarski pregled, redovne ljekarske kontrole, potrebna osnovna ispitivanja i konsultativni spec.pregled, kompletan ter.tretman što podrazumijeva za odraslu djecu-skoliotičare 2 grupne + 2 individualne + 1 elektro terapija. Za malu djecu do 6 godina - (2 individualne + 1 elektro terapija + logoped + radna terapija + defektolog). 51,50

III

SOLITER
1. Puni pansion u 1/2 sobi 27,00
2. Bolesnički dan (b.o.dan) što podrazumijeva puni pansion u 1/2 sobi, ljekarski pregled prilikom dolaska i odlaska, ljekarske kontrole, 3 terapije dnevno iz programa kardiološke ili fizikalne rehabilitacije ( 1 grupnu + 2 individualne terapije ) 37,00
3. Doplata za 1/1 sobu 10,00
3.a. Doplata za 1/1 sobu sa zajedničkim balkonom 5,00
U cijenu je uračunat PDV (17%). Sve dodatne usluge, na zahtjev pacijenata se posebno plaćaju po Cjenovniku usluga Instituta Igalo.
Boravišna taksa i osiguranje - odrasli 1,50
Boravišna taksa i osiguranje - djeca 12 - 18 g. 0,75
Osiguranje djece 0 - 12 g. 0,30
Agencijska provizija 5%
Informacije i rezervacije na tel: + 382 31 658-219, 659-030, 658-030
fax: + 382 31 333-030
e-mail: institutprvafaza@t-com.me

U cijenu nijesu uračunati ljekovi!

Telefonski impuls uvećan za troškove Instituta.