Institut "Dr Simo Milo?evi?" A.D. Igalo

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milo?evi?" A.D. Igalo ubraja se u najve?e i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko lije?enje na Balkanu. Za?etnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih me?unarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba.

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milo?evi?" A.D. Igalo ubraja se u najve?e i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko lije?enje na Balkanu. Za?etnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih me?unarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba.